Ampe kìm phân tích công suất PCE-PCM 1

Nhà sản xuất:
  • Đo công suất hoạt động: 4 … 750 mã lực, ± (3.0% + 5 chữ số)
  • Đo công suất rõ ràng: 4 … 750 kVA, ± (3.0% + 5 chữ số)
  • Đo công suất phản kháng: 4 … 750 kVAr, ± (3.0% + 5 chữ số)