Ampe kìm Amprobe ACD-23SW

Nhà sản xuất:
  • Đo nhiệt độ -35 ° C → 400 ° C
  • Thang đo từ 40,00 A -> 400,0 A.
  • Tự động nhận thang đo.
  • Kiểm tra nhanh và chính xác.