Đồng hồ vạn năng Metrix MTX 203

Nhà sản xuất:
  • Điện áp xoay chiều: Từ 0,6 V đến 750 V
  • Điện áp DC: Từ 0,6 V đến 1000 V
  • Dòng điện AC / DC: Từ 10 A đến 10 A