Máy ghi nhiệt độ Temtop Temlog ST-5

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: -30 ℃ ~ + 70 ℃;
  • Độ phân giải: 0,1 ℃
  • Nhiệt độ lưu trữ -30 ℃ ~ + 70 ℃;
  • Cảm biến: Nhiệt kế NTC tích hợp
  • Bộ nhớ: 16000 điểm (MAX)