Camera nhiệt Fluke TiR110

Nhà sản xuất:

Fluke TIR110 là camera nhiệt với tần số quét hình ảnh 9 Hz, độ phân giải 160 x 120, 3,39 mRad. Camera chẩn đoán hình ảnh nhiệt (-4 – 302 ° F) với hệ thống lấy nét IR-OptiFlex