Máy chụp ảnh nhiệt Fluke TiX580 (640x480px)

Nhà sản xuất: