Máy hiệu chuẩn áp suất tự động Fluke 729

Nhà sản xuất:

Tính năng chính