Nhiệt kế IR Fluke 63

Nhà sản xuất:

Tính năng chính