Thiết bị hiệu chuẩn cặp nhiệt TC Fluke 714

Nhà sản xuất:

Tính năng chính