Thuốc thử Nitrit thang cao Hanna HI93708-01

Nhà sản xuất:
  • Dùng cho máy đo COD nước thải
  • Đo và phân tích Nitrit thang cao
  • Thử dựa theo phương pháp sunfat phản ứng với nitrit
  • Sử dụng 100 lần