Thuốc thử Phốt Phát thang thấp Hanna HI93713-01

Nhà sản xuất:
  • Dùng cho máy đo COD nước thải
  • Đo và phân tích Phốt phát thang thấp
  • Thử dựa theo phương pháp axit ascorbic
  • Sử dụng 100 lần