Máy đo đa thông số Hanna HI98196

Nhà sản xuất:
  • Hiển thị đơn vị tính theo% bão hòa của mg / L (ppm)
  • Bù độ mặn cho nồng độ
  • Áp suất bù cho sự tập trung