Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4016-20

Nhà sản xuất:

• Điện áp kiểm tra đơn khoảng 500 V
• Kiểm tra điện trở cách điện lên đến 100 MΩ