Transmitter đo độ ẩm, nhiệt độ Kimo TH210-B

Nhà sản xuất:
  • Màn hình: 75 x 40 mm, LCD 20 chữ số 2 dòng.
  • Chiều cao của chữ số: Giá trị: 10 mm; Đơn vị: 5 mm
  • Tuyến cáp: Đối với cáp tối đa Ø8 mm
  • Trọng lượng: 340 g