Camera nhiệt hồng ngoại PCE-TC 24

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải 33 x 33 Pixel
  • Phạm vi nhiệt độ -20 … 380 ° C
  • Chức năng hình ảnh trong máy