Máy đo nhiệt độ cơ thể Smart sensor HF-150

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 34 ° C ~ 45 ° C (93,2 ° F ~ 113 ° F) 
  • Độ chính xác: ± 0,2 ° C 
  • Khoảng cách tại chỗ: 1 ~ 5cm 
  • Độ phân giải: 0,1 ° C hoặc 0,1 ° F