Máy đo độ đục Hanna HI88703-01

Nhà sản xuất:
  • Năng lượng tiêu thụ 115/130 VAC; 50/60 Hz
  • Kích thước 230 x 200 x 145 mm (9.0 x 7.9 x 5.7)
  • Cân nặng 2,5 kg (88 oz.)