Máy đo độ đục Hanna HI88713-01

Nhà sản xuất:
  • Tiêu chuẩn độ đục <0,1, 15, 100, 750 và 2000 NTU
  • Hiệu chuẩn hiệu chuẩn hai, ba, bốn hoặc năm điểm
  • Bảo hành 1 năm