Máy đo độ đục Hanna HI93703-11

Nhà sản xuất:
  • Tiêu chuẩn độ đục sơ cấp AMCO AEPA-1
  • HIệu chỉnh ngày lần cuối ghi lại
  • Cảnh báo pin yếu.