Thuốc thử đo Molybdenum Hanna HI93730-01

Nhà sản xuất:
  • Dùng cho máy đo COD nước thải
  • Đo và phân tích Molybdenum
  • Thử dựa theo phương pháp axit mercaptoacetic
  • Sử dụng 100 lần