Ampe kìm Kewtech Kyoritsu KT203

Nhà sản xuất:

Đường kính kìm kẹp ф : 30mm
Giải đo dòng AC : 40/400A Giải đo dòng DC : 40/400A