Nhiệt kế tự ghi LogTag TRIX-8

Nhà sản xuất:
  • Bộ nhớ lưu tới 8000 lần đọc, tuổi thọ pin lên tới 3 năm.
  • Chỉ báo ‘OK’ & ‘ALERT’ với âm báo tùy chỉnh cao và thấp.
  • Thời gian tải xuống tốt nhất trong ngành – ít hơn 5 giây để có bộ nhớ đầy đủ.
  • Phạm vi đo nhiệt độ -40 ° C đến 85 ° C với độ chính xác ± 0.5 ° C